เกี่ยวกับไดรลูบ / About drilube
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ ไดรลูบ (ไทยแลนด์) จำกัด
ความยั่งยืน
ข้อมูลการจ้างงาน

ข่าว

  • 2022.06.29

    ปเริ่มหน้าแรกใหม่อีกครั้ง

  • 2015.06.16

    ประกาศ มิถุนายน 2015 ระยะเวลาคาดการณ์เงินปันผล

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ DRILUBE

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแบบแห้งได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของน้ำมันหล่อลื่นแบบแห้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นสารเคลือบหรือการรักษาพื้นผิวที่เพิ่มมูลค่าสูงต่างๆ ให้กับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของคุณ