PLEASE, CONTACT US

+66(0)-38-468-860

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ ไดรลูบ (ไทยแลนด์) จำกัด

■ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ ไดรลูบ / Product group of Drilube

DRILUBE

■ การหล่อลื่น / Group No.1 Lubrication

① ไดรลูบ / DRILUBE

เกี่ยวกับ ไดรลูบ
ตัวอย่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไดรลูบ

ผลิตภัณฑ์ของ ไดรลูบ เป็นผลิตภัณท์ชนิดโคทติ้งฟิลม์ลื่นแข็ง ที่พัฒนาขึ้นจากของเหลวกลายเป็นโคทติ้งฟิลม์ลื่นแข็ง เช่น โมลิบดีนัมซัลไฟด์, ฟลูออรีนเรซิ่น หรือ กราไฟต์ และ กระจายตัวเป็นสารยึดเกาะ นอกเหนือจากข้างต้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายและมีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

② สารหล่อลื่นสำหรับยาง ลูเบรัส / Lubrication film for rubber LUBELAS

เกี่ยวกับ ลูเบรัส

* ลูเบรัส เป็นฟิล์มหล่อลื่น สำหรับชิ้นส่วนยาง ที่มีความทนทานต่อแรงเสียดทาน แบบเคลื่อนที่ภายใต้สภาวะที่แห้ง และให้ความต้านทานต่อการเสียดสีแบบเคลื่อนที่สูงกับชิ้นส่วนและป้องกันชิ้นส่วนจากการเกาะติด

③ ฟิล์มโคทติ้งลดแรงเสียดทาน / Galling prevention film for initial friction

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งลดแรงเสียดทาน
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งลดแรงเสียดทาน
ตัวอย่างการใช้งานของฟิล์มโคทติ้งลดแรงเสียดทาน
ตัวอย่างการใช้งานของฟิล์มโคทติ้งลดแรงเสียดทาน

■ ฟิล์มโคทติ้งลดแรงเสียดทานคืออะไร?
เริ่มต้นชิ้นส่วนจะมีพื้นที่ผิวขรุขระ ทำให้ชิ้นส่วนมีพื้นที่สัมผัสเพียงบางจุด ฟิล์โคทติ้งมลดแรงเสียดทานคือ ฟิล์มที่จะกระจายภาระ พื้นที่จุดสัมผัสที่ไม่สม่ำเสมอ ให้เกิดการกระจายตัวเพื่อลกจุดการเสียดสี ที่ทำให้ลดแรงเสียดทานที่จากการเคลื่อนที่ และป้องกันการเสียดสีโดยการเพิ่มพื้นที่สัมผัส เพื่อให้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่สัมผัสกันอย่างเต็มที่ .
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งลดแรงเสียดทาน จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน และช่วยยืดอายุชิ้นส่วนโดนการสร้างฟิล์มเคลือบผิวให้เรียบบนพื้นผิวสัมผัสเพื่อให้ชิ้นส่วน เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น

④ฟิล์มโคทติ้งป้องกันการยืดเกาะ / Non-cohesive film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันการยืดเกาะ
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันการยืดเกาะ
ตัวอย่างการใช้งานของฟิล์มโคทติ้งป้องกันการยืดเกาะ
ตัวอย่างการใช้งานของฟิล์มโคทติ้งป้องกันการยืดเกาะ

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันการยืดเกาะคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันการยืดเกาะ คือฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารเคลือบผิวที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ เพื่อป้องกันการยึดเกาะของสารเหนียว เช่น เทปกาว
■ คุณสมบัติหลัก
เนื่องจากฟิล์มโคทติ้งป้องกันการยึดเกาะ จะถูกอบที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ (80℃) จึงทำไห้สามารถนำไปใช้เป็นสารเคลือบผิวไม่เพียงชิ้นส่วนโลหะ แต่เหมาะกับชิ้นส่วนเรซินบางชนิดได้ดีด้วย
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันการยืดเกาะ มีความต้านทานต่อการขัดถูกับกระดาษที่ดีเยี่ยม และยังมีสีที่ดำด้านเพื่อช่วยป้องกันการสะท้อนของแสงได้ดี

■ ความร้อน / Group No.2 Heat

① ฟิล์มโคทติ้งสร้างความร้อน / Heat generation film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งสร้างความร้อน
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งสร้างความร้อน
ภาพตัดขวางของฟิล์มโคทติ้งสร้างความร้อน
ภาพตัดขวางของฟิล์มโคทติ้งสร้างความร้อน

■ ฟิล์มโคทติ้งสร้างความร้อนคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งสร้างความร้อนคือ ฟิล์มที่จะสร้างความร้อนบนแผ่นฟิล์มโดยการใช้กระแสไฟฟ้าทำปฏิกิริยา กับฟิล์ม
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งสร้างความร้อนมีการสร้างความร้อน แม้ในแรงดันไฟฟ้าต่ำ และมีความยืดหยุ่นที่สูง สามารถใช้ได้กับวัตถุดิบประเภทแผ่นฟิล์ม หรือ กระดาษได้ดี โดยสามารถหาได้จาก TOYO DRILUBE เท่านั้น

② ฟิล์มโคทติ้งฉนวนความร้อน / Hydrophilic coating film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งฉนวนความร้อน
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งฉนวนความร้อน
ภาพตัดขวางของฟิล์มโคทติ้งฉนวนความร้อน
ภาพตัดขวางของฟิล์มโคทติ้งฉนวนความร้อน

■ ฟิล์มโคทติ้งฉนวนกันความร้อนคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งฉนวนกันความร้อนคือ ฟิล์มเคลือบที่มีการนำความร้อนที่ต่ำ โดยการเคลือบฟิล์มกับพื้นผิวของสินค้า จะทำให้ช่วยลดความร้อนที่ไหลผ่านพื้นผิวของสินค้าได้ดี

ฟิล์มโคทติ้งฉนวนกันความร้อนนี้ สามารถนำมาใช้กับชิ้นงานที่รูปร่างซับซ้อนได้ดี และ ยังสามารถทนความร้อนได้สูงถึง 400 ℃

③ ฟิล์มโคทติ้งระบายความร้อน / Heat-releasing film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งระบายความร้อน
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งระบายความร้อน
Measure temperature change of the Al block (TIME from 80℃ to 40℃)
Measure temperature change of the Al block
(TIME from 80℃ to 40℃)
■ฟิล์มโคทติ้งระบายความร้อนคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งระบายความร้อน คือฟิล์มที่มีคุณสมบัติระบายความร้อน ด้วยการเปลี่ยนความร้อน ให้เป็นการแผ่รังสีที่พื้นผิวของวัสดุ
■คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งระบายความร้อน เป็นฟิล์มที่เพิ่มคุณสมบัติการเปลี่ยนความร้อนให้เป็นรังสีแก่ชิ้นส่วน โดยมีการกระจายความร้อนได้ดีกว่า การชุบอโนไดซ์สีดำซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่ามีคุณสมบัติการแผ่รังสีความร้อนสูง และด้วยฟิล์มระบายความร้อนใช้วิธีการสเปรย์ ช่วยทำให้ฟิล์มระบายความร้อนสามารถนำไปใช้กับวัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดี
นอกเหนือจากสามารถ ใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องระบายความร้อน เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์รถยนต์ และ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ฟิล์มนี้ยังสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความร้อนเช่น เครื่องทำความร้อน

■ ไฟฟ้า / Group No.3 Electricity

① ฟิล์มโคทติ้งฉนวนไฟฟ้า / Insulating film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งฉนวนไฟฟ้า
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งฉนวนไฟฟ้า
ตัวอย่างการใช้งานของฟิล์มโคทติ้งฉนวนไฟฟ้า
ตัวอย่างการใช้งานของฟิล์มโคทติ้งฉนวนไฟฟ้า

■ ฟิล์มโคทติ้งฉนวนไฟฟ้าคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งฉนวนไฟฟ้า คือฟิล์มที่ทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านพื้นผิวของชิ้นส่วนได้ยาก โดยการหุ้มด้วยฟิล์มที่มีสารประกอบเป็นฉนวนไฟฟ้า
■ ตัวอย่างการนำฟิล์มโคทติ้งฉนวนไฟฟ้ามาใช้
・แกนมอเตอร์ของโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

② ฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้า / Conducting film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้า
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้า
ค่าความต้านทานพื้นผิวของฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้า
ค่าความต้านทานพื้นผิวของฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้า

■ ฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้าคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้า คือ ฟิล์มที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านผิวได้ง่ายขึ้น โดยการเคลือบฟิล์มที่มีสารที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่วัสดุ
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้า เป็นฟิล์มเคลือบผิว ที่เพิ่นคุณสมบัติการนำไฟฟ้าให้กับผิววัสดุ และด้วยการใช้วิธีการสเปรย์ ทำให้ฟิล์มนำไฟฟ้า สามารถนำไปใช้กับวัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดี

③ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / Anti-static film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ค่าความต้านทานพื้นผิวของฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้า
ค่าความต้านทานพื้นผิวของฟิล์มโคทติ้งนำไฟฟ้า

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์คืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์คือ การเคลือบที่เหมือนส่วนฉนวนเพื่อให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลบนพื้นผิวได้ง่าย และป้องกันไม่ให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิต
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ คือฟิลม์ที่ป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตและการยึดเกาะของฝุ่นกระดาษจากการดึงดูดด้วยไฟฟ้าสถิต

④ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / Electromagnetic shielding film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ภาพตัดขวางของฟิล์มโคทติ้งป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ภาพตัดขวางของฟิล์มโคทติ้งป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็น ฟิล์มเคลือบที่ทำหน้าที่เป็นตัวตัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้สามารถเคลือบชิ้นส่วนในรูปทรงต่าง ๆ และเพิ่มให้ประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นฟิล์มที่ใช้วิธีการสเปรย์ในการเคลือบผิว ทำให้สามารถนำไปใช้กับชิ้นงานโดยตรงในรูปทรงต่าง ๆ ได้ดี และสามารถยึดเกาะได้สูง โดยในเกรดที่สูงขึ้นไป มีความสามารถในการยืดหยุ่นที่สูงซึ่งสามารถนำไปใช้ กับแผ่นฟิล์มหรือกระดาษได้ดีอีกด้วย

■ กลุ่มที่ 4 ป้องกันน้ำและน้ำมัน / Group No.4 Oil & water repellent

① ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำและน้ำมัน / Oil-and-water-repellent coating

ภาพเปรียบเทียบฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำและน้ำมัน
ภาพเปรียบเทียบฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำและน้ำมัน
ข้อมูลเปรียบเทียบของมุมสัมผัส
ข้อมูลเปรียบเทียบของมุมสัมผัส

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำมันและน้ำคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำมันและน้ำ คือ การเคลือบสารป้อกกันการยืดเกาะของน้ำและน้ำมัน โดนเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมของเรา ทำให้น้ำมันและน้ำสามารถเลื่อนออกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ปล่อยให้ละอองน้ำหลงเหลืออยู่บนพื้นผิว
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำและน้ำมัน มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการขับไล่หยดน้ำ ป้องกันการยืดเกาะตัวของน้ำและน้ำมัน

② ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำชนิดพิเศษ / Super-water-repellent coating

หยด (ปกติ)
หยด (ปกติ)
หยดน้ำบนสารเคลือบป้องกันน้ำพิเศษ
หยดน้ำบนสารเคลือบป้องกันน้ำพิเศษ

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำชนิดพิเศษคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำแบบพิเศษนั้น เป็นการเคลือบที่ใช้วัตถุดิบพิเศษเพื่อสร้างโครงสร้างที่ดีบนพื้นผิวและสามารถขับไล่หยดน้ำที่มุมสัมผัสประมาณ 150 °
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำให้คุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการขับไล่หยดน้ำบนพื้นผิวของชิ้นงาน
เนื่องจากฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำสามารถทำการเคลือบผิวได้ในอุณหภูมิที่ต่ำ จึงสามารถนำไปใช้ได้กับวัสดุประเภทต่างๆได้ดี

③ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำชนิดรุนแรง / Ultra-hydrophobic coating

การเปรียบเทียบลักษณะการลื่นหยดน้ำ
การเปรียบเทียบลักษณะการลื่นหยดน้ำ
มุมสัมผัสของการหยดสาร บนฟิล์มเคลือบ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำชนิดรุนแรง
มุมสัมผัสของการหยดสาร
บนฟิล์มเคลือบ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำชนิดรุนแรง

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำชนิดรุนแรง คืออะไร?
การเคลือบพิเศษที่ไม่ชอบน้ำมีลักษณะพิเศษของพื้นผิวเพื่อเพิ่มมุมสัมผัส เนื่องจากมีมุมสัมผัสมากละอองจึงมีรูปร่างเป็นทรงกลมและไหลลื่น
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันน้ำชนิดรุนแรง จะทำให้น้ำคงรูปเป็นทรงกลม แม้ในขณะที่หยดน้ำกำลังเลื่อนลง และ หยดน้ำสามารถเลื่อนลงโดยไม่กระจายบาง ๆ

④  ฟิล์มโคทติ้งไฮโดรฟิลิก / Hydrophilic coating film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งไฮโดรฟิลิก
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งไฮโดรฟิลิก
หยดน้ำบนฟิล์มโคทติ้งไฮโดรฟิลิก
หยดน้ำบนฟิล์มโคทติ้งไฮโดรฟิลิก

■ ฟิล์มโคทติ้งไฮโดรฟิลิกคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งไฮโดรฟิลิกคือฟิล์มที่แสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับน้ำโดยมีลักษณะทำให้เป็นหยดน้ำที่มีมุมสัมผัสต่ำ ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำน้ำได้ดี
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งไฮโดรฟิลิกมีการทำมุมกับน้ำหรือของเหลวที่ต่ำมาก ทำให้เกิดการกระจายตัวบาง ๆ ของน้ำหรือของเหลวบนพื้นผิวของชิ้นส่วน

⑤ ฟิลม์โคทติ้งโปร่งแส / TRANSPARENT WATER REPELLENT FILM

การขับไล่น้ำของฟิลม์โคทติ้งโปร่งแสงขับไล่น้ำ
การขับไล่น้ำของฟิลม์โคทติ้งโปร่งแสงขับไล่น้ำ
ป้องกันสิ่งสกปรกด้วยพื้นฐานของสีน้ำมัน
ป้องกันสิ่งสกปรกด้วยพื้นฐานของสีน้ำมัน

■ ฟิลม์โคทติ้งโปร่งแสงขับไล่น้ำคืออะไร
ฟิลม์โคทติ้งโปร่งแสงขับไล่น้ำคือฟิลม์การป้องกันกันการเกาะของสิ่งสกปรกบนพื้นผิวของวัสดุ หรือลายนิ้วมือ ซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาด
■ ข้อมูลหลักสำคัญ
ฟิลม์โคทติ้งโปร่งแสงขับไล่น้ำคือฟิลม์โปร่งแสงอย่างสูงที่ให้การขับไล่น้ำหรือน้ำมันบนพื้นผิวของวัสดุ ที่อุณหภูมิปกติ และสามารถประยุกต์ใช้งานกับพื้นผิววัสดุแบบความต้านทานความร้อนต่ำ

■ กลุ่มที่ 5 ทนต่อสารเคมีและก๊าซ / Group No.5 Chemical & gas resistance

① ฟิล์มโคทติ้งป้องกันสารเคมี / Chemical-resistant film

ตัวอย่างฟิล์มโคทติ้งป้องกันสารเคมี
ตัวอย่างฟิล์มโคทติ้งป้องกันสารเคมี
ภาพตัดขวางของฟิล์มโคทติ้งป้องกันสารเคมี
ภาพตัดขวางของฟิล์มโคทติ้งป้องกันสารเคมี

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันสารเคมีคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันสารเคมี คือฟิล์มที่มีความต้านทานต่อสารเคมีที่สูง เช่น ด่าง กรด สารออกซิไดซ์ ตัวทำละลายอินทรีย์ และ เกลือ
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันสารเคมี ช่วยเพิ่มความต้านทานทั้งด่าง และ กรดให้แก่ชิ้นส่วน ที่มีการเคลือบผิว จึงมักมีการนำไปใช้กับอลูมิเนียมขึ้นรูป เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากสารเคมีที่มีอยู่ในรูปแบบก๊าซ ที่เกิดจากการเผาไหม้

② ฟิล์มโคทติ้งป้องกันสนิม / Rust preventive film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันสนิม
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันสนิม
สภาพพื้นผิวหลังการทดสอบที่ 1,000 ชั่วโมง(ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวจะ เกิดสนิมหลังจากถูกทดสอบใน 8 ชั่วโมง)
สภาพพื้นผิวหลังการทดสอบที่ 1,000 ชั่วโมง
(ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวจะ เกิดสนิมหลังจากถูกทดสอบใน 8 ชั่วโมง)

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันสนิมคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันสนิมช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนโลหะเกิดสนิม โดยการปิดกันชิ้นส่วน ไม่ให้เกิดการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอก
■ คุณสมบัติหลัก
นอกจากจะใช้เพื่อป้องกันสนิมแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษ ช่วยเพิ่มความสวยงามของชิ้นส่วนโลหะได้อีกด้วย.

③ฟิล์มโคทติ้งกั้นแก๊ส (ป้องกันแก๊ส) / Gas barrier (gas shielding) film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งกั้นแก๊ส (ป้องกันแก๊ส)
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งกั้นแก๊ส (ป้องกันแก๊ส)
ตัวอย่างการทดสอบการซึมผ่านของก๊าซของฟิล์มโคทติ้งกั้นก๊าซ (ป้องกันแก๊ส)
ตัวอย่างการทดสอบการซึมผ่านของก๊าซของฟิล์มโคทติ้งกั้นก๊าซ (ป้องกันแก๊ส)
■ ฟิล์มโคทติ้งกั้นแก๊ส (ป้องกันแก๊ส)คืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งกั้นก๊าซ (ป้องกันก๊าซ) คือฟิล์มที่ป้องกันการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน โดยการเคลือบชิ้นส่วนด้วยฟิล์มนี้ จะทำให้การซึมผ่านของก๊าซ เช่นไฮโดรเจนและออกซิเจนถูก จำกัด
■ ฟิล์มโคทติ้งกั้นแก๊ส (ป้องกันแก๊ส) วัสดุที่สอดคล้องกัน /วัตถุประสงค์การใช้งาน / ลักษณะการใช้งาน
*วัสดุ:โลหะ , พลาสติก (เรซิน) , ยาง ฯลฯ
*วัตถุประสงค์:เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของชิ้นส่วนกับหลุดของก๊าซ *ลักษณะการใช้:พลาสติก (เรซิน) และฟิล์มป้องกันสำหรับโอริง ฯลฯ
ความยืดหยุ่นของฟิล์มกั้นแก๊ส(ป้องกันแก๊ส)
ความยืดหยุ่นของฟิล์มกั้นแก๊ส
(ป้องกันแก๊ส)

④ฟิล์มโคทติ้งสำหรับแม่พิมพ์ยาง / Release film for rubber mold

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งสำหรับแม่พิมพ์ยาง
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งสำหรับแม่พิมพ์ยาง
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งสำหรับแม่พิมพ์ยาง
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งสำหรับแม่พิมพ์ยาง
■ ฟิล์มโคทติ้งสำหรับแม่พิมพ์ยาง คืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งสำหรับแม่พิมพ์ยาง คือ ฟิล์มโคทติ้งที่มีส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวและสารที่มีพลังงานผิวต่ำเพื่อป้องกันการยึดเกาะของยาง กับ แม่พิมพ์ยาง
■ คุณสมบัติหลัก
・ยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ยาง
・ไม่เหนียวเหนอะหนะ

■ กลุ่ม 6 การใช้งานเกี่ยวกับการมองเห็น (กลุ่มแสง) / Group No.6 Optical applications

① ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสง / Light-shielding film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสง
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสง
ตัวอย่างของการนำฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงไปใช้
ตัวอย่างของการนำ
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงไปใช้

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสง คือ ฟิล์มที่ปิดกั้นการส่งผ่านของแสง โดยการเคลือบพื้นผิวของส่วน ตัวฟิล์มจะทำหน้าที่สะท้อนแสงแบบกระจาย
■ ตัวอย่างการใช้งานของฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสง
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสง ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับชิ้นส่วนที่ควรหลีกเลี่ยงการสะท้อนของแสง (เช่นเลนส์รูรับแสงและชัตเตอร์ของกล้องดิจิทัลและกล้องวงจรปิด ชิ้นส่วนกล้องจุลทรรศน์ และ เครื่องทดสอบการมองเห็น)

② ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงชนิดให้ความลื่น / Black lubrication coating

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงชนิดให้ความลื่น
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงชนิดให้ความลื่น
การใช้งานของฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงชนิดให้ความลื่น
การใช้งานของฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงชนิดให้ความลื่น

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงชนิดให้ความลื่นคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงชนิดให้ความลื่น คือ ฟิล์มที่ปิดกั้นการส่งผ่านของแสง โดยการเคลือบพื้นผิวของส่วน ตัวฟิล์มจะทำหน้าที่สะท้อนแสงแบบกระจาย และให้คุณสมบัติ เพิ่มการหล่อลื่นแก่พื้นผิวของชิ้นส่วน
■ ตัวอย่างการนำไปใช้
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงชนิดให้ความลื่น ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับชิ้นส่วนที่ควรหลีกเลี่ยงการสะท้อนของแสง และต้องมีการเคลื่อนไหว(เช่นเลนส์ของกล้องดิจิทัลและ ชิ้นส่วนกล้องจุลทรรศน์ )

③ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงสะท้อนสำหรับเลนส์ (สีดำด้าน) / Matte coating for lens

ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน (ใช้กับขอบด้านนอกของเลนส์)
ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน
(ใช้กับขอบด้านนอกของเลนส์)
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงสะท้อนสำหรับเลนส์ (สีดำด้าน)
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงสะท้อนสำหรับเลนส์
(สีดำด้าน)

■ ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงสะท้อนสำหรับเลนส์ (สีดำด้าน)คืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งป้องกันแสงสะท้อนสำหรับเลนส์ (สีดำด้าน)คือ ฟิล์มที่ป้องกันการสะท้อนของแสงแบบกระจาย การใช้สารเคลือบนี้กับด้านข้างของเลนส์ ทำให้สามารถควบคุมการสะท้อนของแสงที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแสงส่งผ่านเลนส์ได้
การเคลือบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเช่น REACH และ RoHS
■ คุณสมบัติหลัก
การเคลือบสามารถทำได้โดยใช้พู่กันแปรงหรือฟองน้ำ
เคลือบนี้สามารถ อบในอุณหภูมิต่ำได้ หรือแม้แต่ในอุณหภูมิปกติสารเคลือบจะแข็งตัวโดยใช้เวลาไม่นาน
*ลักษณะการใช้: เลนส์ / ชิ้นส่วนรถยนต์ / กล้องวงจรปิด หรือ โปรเจ็กเตอร์ ฯลฯ
*วัสดุ: แก้ว หรือ เรซินประเภท PC ฯลฯ

④ การโคทติ้ง กำมะหยี่ / Electrostatic flocking

ลักษณะของการโคทติ้ง กำมะหยี่
ลักษณะของการโคทติ้ง กำมะหยี่
ลักษณะของการโคทติ้ง กำมะหยี่
ลักษณะของการโคทติ้ง กำมะหยี่

■ การโคทติ้ง กำมะหยี่คืออะไร?
การรวมตัวของไฟฟ้าสถิตย์ เป็นกระบวนการพิเศษที่ทำให้เกิดกำมะหยี่ จะได้ผลดีโดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์ ทั้งนี้หากได้รับการเตรียมพื้นผิวที่ดี จะทำให้การยึดเกาะมีประสิทธิภาพขึ้น.
■ คุณสมบัติหลัก
การโคทติ้ง กำมะหยี่ ช่วยในการปิดกั้นแสงเอฟเฟกต์กันลื่นการลดทอนเสียงการตกแต่งฉนวนกันความร้อนการป้องกันเสียงสั่นสะเทือนการป้องกันความชื้นและลักษณะและสัมผัสคล้ายกำมะหยี่ วิธีนี้ใช้สำหรับชิ้นส่วนภายในและเลนส์ฮูดของกล้อง
*ผู้จัดจำหน่าย:DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD

⑤ โคทติ้งด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสีดำด้าน / Matte electrodeposition coating

ลักษณะของการโคทติ้งด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสีดำด้าน
ลักษณะของการโคทติ้งด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสีดำด้าน
ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน ของการโคทติ้งด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสีดำด้าน
ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน ของการโคทติ้งด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสีดำด้าน

■ การโคทติ้งด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสีดำด้านคืออะไร?
การโคทติ้งด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสีดำด้าน คือ การใช้กระแสไฟฟ้าที่มีขั้วต่างกัน กับอิเล็กโทรดและวัตถุที่จะเคลือบสี ระหว่างกระบวนการปล่อยกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ทำให้เกิดการแรงยึดเกาะระหว่างสีกับวัตถุ บริษัท ของเราจึงผลิตสีดำด้านที่มีสารอิมัลชันโพลิเมอร์เป็นส่วนผสมขึ้น
■ คุณสมบัติหลัก
การโคทติ้งด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสีดำด้าน มีความทนทานต่อสภาพอากาศดีเยี่ยมและสามารถนำไปใช้กับสิ่งของที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นรองพื้นในสำหรับการเคลือบสีเพื่อความทนทาน
*วัสดุ:เหล็ก, สแตนเลส,อลูมิเนียม,ทองเหลือง,ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ฯลฯ
*จัดจำหน่วย:DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD

■ กลุ่มที่ 7 ลูบิค / Group No.7 LUBICK

① สารหล่อลื่น ลูบิค ชนิดแห้งเร็ว / Quick-Drying lubrication LUBICK series

เกี่ยวกับ ลูบิค

* ลูบิค คือน้ำมันหล่อลื่นชนิดแห้งเร็วที่ใช้สารหล่อลื่น เช่น ฟลูออรีน แล ะตัวทำละลายที่แห้งเร็ว การใช้ ลูบิค กับชิ้นส่วนโลหะ เรซิน หรือยางจะสร้างฟิล์มฟลูออรีนแบบแห้ง หรือ หมาดๆ เป็นฟิล์มบาง ๆ เพื่อให้ความลื่น

■ กลุ่มที่ 8: กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มหล่อลื่นที่มีความแข็งสูง / Group No.8 DLC

① ฟิล์มหล่อลื่นความแข็งสูง DLC (คาร์บอนคล้ายเพชร) / DLC (Diamond-like carbon) coating

เกี่ยวกับ DLC

* การโคทติ้ง DLC เป็นการรักษาเพื่อใช้ฟิล์มแข็งที่มีคุณสมบัติความเสียดทานต่ำกับพื้นผิวของวัสดุพื้นฐานต่างๆ คุณสมบัติความเสียดสีต่ำและความแข็งสูงทำได้โดยใช้คาร์บอนแข็งอสัณฐานที่มีคุณสมบัติทางกายภาพระดับกลางระหว่างเพชรและกราไฟต์
*จัดจำหน่วย:TOYO DDILUBE CO.,LTD (JAPAN)

② ฟิล์มโคทติ้งส่งรังสีอินฟราเรด / Infrared ray transmission film

ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งส่งรังสีอินฟราเรด
ลักษณะของฟิล์มโคทติ้งส่งรังสีอินฟราเรด
การส่งผ่านรังสีอินฟราเรดของ DLC
การส่งผ่านรังสีอินฟราเรดของ DLC

■ ฟิล์มโคทติ้งส่งรังสีอินฟราเรดคืออะไร?
ฟิล์มโคทติ้งส่งอินฟราเรดเป็นฟิล์มที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของรังสีอินฟราเรดโดยการเคลือบพื้นผิวของชิ้นส่วนต่างๆ
■ คุณสมบัติหลัก
ฟิล์มโคทติ้งอินฟราเรดไม่เพียง แต่ให้การส่งผ่านอินฟราเรดไปยังเลนส์ ฯลฯ ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความทนทานต่อการขัดถูพื้นผิวอีกด้วย

■ กลุ่มที่ 9 อื่น ๆ / Group No.9 Others

① การโคทติ้งเพื่อความสวยงาม / Exterior painting

การเพนท์ติ้งชิ้นส่วนภายนอก
การเพนท์ติ้งชิ้นส่วนภายนอก
การเพนท์ติ้งชิ้นส่วนภายนอก
การเพนท์ติ้งชิ้นส่วนภายนอก

■ การโคทติ้งเพื่อความสวยงามคืออะไร?
การโคทติ้งสีภายนอกช่วยเพิ่มความสวยงามของชิ้นส่วนโดยการเคลือบด้วยสีต่างๆ
ภาพวาดมีคุณสมบัติไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มความสวยงาม แต่ยังทำหน้าที่เป็นเสื้อคลุมป้องกันที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการยึดเกาะและความต้านทานการกัดกร่อน
■ คุณสมบัติหลัก
การโคทติ้งสามารถนำไปใช้กับวัสดุและสิ่งของหลายชนิดในรูปทรงที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง
การโคทติ้งสีสามารถนำไปใช้กับชิ้นส่วนโลหะเรซินและยางและให้คุณค่าเพิ่มเติมเช่นความทนทานต่อสภาพอากาศความต้านทานการกัดกร่อนและความต้านทานต่อการระบายเหงื่อ
*จัดจำหน่วย:NAGANO DRILUBE CO.,LTD

② การโคทติ้งบนพื้นผิวชิ้นส่วน

การโคทติ้งบนพื้นผิว แบบ
การโคทติ้งบนพื้นผิว แบบ
การโคทติ้งบนพื้นผิว แบบ
การโคทติ้งบนพื้นผิว แบบ

■ การโคทติ้งบนพื้นผิวชิ้นส่วน
ใช้งานกับการโคทติ้งหลายๆสี เช่น เปียโน แบล็คและซิลเวอร์ บนชิ้นส่วนเพื่อเพิ่มความสวยงามแก่ชิ้นส่วน การโคทติ้งไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสวยงามแล้วนั้น
■ ข้อมูลหลักสำคัญ
สามารถใช้งานกับการโคทติ้งหลายๆวัสดุ และชิ้นส่วนที่รูปร่างที่ซับซ้อน และยังให้คุณสมบัติ แก่ชิ้นส่วนพลาสติก การต้านทานสภาพอากาศ

③ อโนไดซ์ (เคลือบอโนไดซ์ออกไซด์) / Anodizing (anodic oxide coating)

ตัวอย่างการใช้งานของอโนไดซ์ (การเคลือบอโนไดซ์ออกไซด์)
ตัวอย่างการใช้งานของอโนไดซ์
(การเคลือบอโนไดซ์ออกไซด์)
มุมมองส่วนของฟิล์มเคลือบอโนไดซ์ออกไซด์
มุมมองส่วนของฟิล์มเคลือบอโนไดซ์ออกไซด์

■ อโนไดซ์ (เคลือบอโนไดซ์ออกไซด์)คืออะไร?
อโนไดซ์ (การเคลือบอโนไดซ์) เป็นการเคลือบพื้นผิวโดยใช้กระบวนการอโนไดซ์เพื่อให้มีความสวยงามทนทานและทนต่อการกัดกร่อนของพื้นผิวอลูมิเนียม
■ คุณสมบัติหลัก
อโนไดซ์ (เคลือบอโนไดซ์ออกไซด์) ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนความแข็งของพื้นผิวและคุณสมบัติการเป็นฉนวนพื้นผิว
ฟิล์มเคลือบอโนไดซ์ออกไซด์ สามารถตายได้ การเคลือบให้คุณค่าการตกแต่งขึ้นอยู่กับวัสดุของชิ้นส่วน

*จัดจำหน่วย:DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD

④ การรมดำ / Black oxide coating (black finishing)

ภาพถ่ายลักษณะของการรมดำ
ภาพถ่ายลักษณะของการรมดำ
ตัวอย่างชิ้นส่วนที่ทำการรมดำ
ตัวอย่างชิ้นส่วนที่ทำการรมดำ

■ การรมดำคืออะไร?
การเคลือบออกไซด์สีดำเป็นการเคลือบพื้นผิวที่ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน โดยการจุ่มชิ้นส่วนโลหะเช่นชิ้นส่วนเหล็กลงในของเหลวบำบัดที่มีอุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดการเคลือบออกไซด์สีดำที่มีเม็ดละเอียดบนพื้นผิว
■ คุณสมบัติหลัก
การเคลือบออกไซด์สีดำช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและรูปลักษณ์ที่สวยงาม (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) ของชิ้นส่วน

⑤ การชุบแมงกานีสฟอตเฟต / Manganese phosphate treatment

ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบแมงกานีสฟอตเฟต
ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบแมงกานีสฟอตเฟต
ภาพถ่ายลักษณะของแมงกานีสฟอสเฟต
ภาพถ่ายลักษณะของแมงกานีสฟอสเฟต

■ การชุบแมงกานีสฟอตเฟตคืออะไร?
การบำบัดด้วยแมงกานีสฟอสเฟตเป็นการบำบัดด้วยการแปลงทางเคมีเพื่อสร้างฟิล์มผลึกที่มีแมงกานีส - ฟอสเฟตบนพื้นผิวของวัสดุเหล็กทางเคมี
■ คุณสมบัติหลัก
ด้วยการสร้างฟิล์มแมงกานีสฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ำบนพื้นผิวของวัสดุที่เป็นเหล็กจะช่วยชะลอการกัดกร่อนของพื้นผิวได้ การรักษายังสามารถใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับวัสดุเหล็กก่อนทาสี

⑥ การชุบด้วยแคลเซียมซิงค์ฟอสเฟต / Calcium zinc phosphate treatment

ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบด้วยแคลเซียมซิงค์ฟอสเฟต
ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบด้วยแคลเซียมซิงค์ฟอสเฟต
ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบด้วยแคลเซียมซิงค์ฟอสเฟต
ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบด้วยแคลเซียมซิงค์ฟอสเฟต

■ การชุบด้วยแคลเซียมซิงค์ฟอสเฟตคืออะไร?
การบำบัดด้วยแคลเซียมสังกะสีฟอสเฟตเป็นการบำบัดด้วยการแปลงทางเคมีเพื่อสร้างฟิล์มผลึกที่ใช้แคลเซียม - ซิงค์ - ฟอสเฟตบนพื้นผิวของวัสดุเหล็กทางเคมี
■ คุณสมบัติหลัก
การสร้างฟิล์มแคลเซียมซิงค์ฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ำบนพื้นผิวของวัสดุที่เป็นเหล็กจะช่วยชะลอการกัดกร่อนของพื้นผิวได้ การรักษายังสามารถใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับวัสดุเหล็กก่อนทาสี

⑦ การชุบแข็งด้วยเกลือ / Salt-bath nitrocarburizing treatment

มุมมอง ของสัดส่วน การชุบแข็งด้วยเกลือ
มุมมอง ของสัดส่วน การชุบแข็งด้วยเกลือ
ผลการเปรียบเทียบความต้านทานการกัดกร่อน(วัสดุทดสอบการพ่นเกลือ: C45)
ผลการเปรียบเทียบความต้านทานการกัดกร่อน
(วัสดุทดสอบการพ่นเกลือ: C45)

■ การชุบแข็งด้วยเกลือคืออะไร?
ไนโตรคาร์บูไรซิ่งในอ่างเกลือเป็นการบำบัดด้วยการเปลี่ยนทางเคมีเพื่อสร้างชั้นไนไตรด์บนพื้นผิวของวัสดุฐานโดยใช้อ่างเกลือที่มีไนโตรเจนและคาร์บอน
■ คุณสมบัติหลัก
ชั้นไนโตรคาร์บูไรซ์มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: ทนต่อการสึกหรอคุณสมบัติป้องกันการยึดเกาะทนความร้อนและทนต่อการกัดกร่อน
เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนอื่น ๆ อุณหภูมิในการบำบัดของไนโตรคาร์บูไรซิ่งในอ่างเกลือค่อนข้างต่ำ (ประมาณ 500-600 ℃) ดังนั้นจึงสามารถลดการเสียรูปที่เกิดจากการอบชุบด้วยความร้อนได้
*สำหรับวัสดุ:เหล็ก
*จัดจำหน่วย:ZHONGSHAN CITY SUN-MIN METAL TREATMENT CO., LTD.
KUNSHAN SUNMIN - DRILUBE ELECTRONIC MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

⑧ การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง / Carbonitriding

ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง
ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง
ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง
ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง

■ การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง คืออะไร?
การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง เป็นการบำบัดความร้อนเพื่อปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนของพื้นผิวของวัสดุโดยการซึมผ่านไนโตรเจนจำนวนเล็กน้อยเข้าไปในชั้นคาร์บูไรซ์
■ คุณสมบัติหลัก
คุณสมบัติของชั้นคาร์บูไรซ์: เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อความล้าความต้านทานการสึกหรอขีด จำกัด ของยางยืด ฯลฯ
เนื่องจากอุณหภูมิในการบำบัดของคาร์บอไนไตรด์อยู่ในระดับต่ำจึงสามารถควบคุมการเสียรูปของวัสดุได้
*สำหรับวัสดุ:เหล็ก
*จัดจำหน่วย:ZHONGSHAN CITY SUN-MIN METAL TREATMENT CO., LTD.
KUNSHAN SUNMIN - DRILUBE ELECTRONIC MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

⑨ การหลอมแม่เหล็ก / Magnetic annealing

ก่อนการหลอมแม่เหล็ก(×1000)
ก่อนการหลอมแม่เหล็ก(×1000)
หลังการหลอมแม่เหล็ก(×1000)
หลังการหลอมแม่เหล็ก(×1000)

■ การหลอมแม่เหล็กคืออะไร?
การหลอมแม่เหล็กเป็นการให้ความร้อนเพื่อเพิ่มขนาดเม็ดคริสตัลของวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าและลดความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กและการคงสภาพแม่เหล็ก
■ คุณสมบัติหลัก
คุณสมบัติของการหลอมแม่เหล็ก: เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของแม่เหล็กความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก ฯลฯ
การหลอมแม่เหล็กส่วนใหญ่จะใช้สำหรับแกนเหล็กแม่เหล็กอ่อน
*สำหรับวัสดุ:เหล็ก (เหล็กบริสุทธิ์)
*จัดจำหน่วย:ZHONGSHAN CITY SUN-MIN METAL TREATMENT CO., LTD.
KUNSHAN SUNMIN - DRILUBE ELECTRONIC MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

⑩ การชุบแข็ง / การเผาไหม้ / Quenching and Tempering

ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบแข็ง / การเผาไหม้
ภาพถ่ายลักษณะของ การชุบแข็ง / การเผาไหม้
ตัวอย่างการใช้งานของการชุบแข็ง / การเผาไหม้
ตัวอย่างการใช้งานของการชุบแข็ง / การเผาไหม้

■ การชุบแข็ง / การเผาไหม้ คืออะไร?
การชุบแข็งเป็นการให้ความร้อนเพื่อทำให้วัสดุโลหะแข็งตัวและปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอความต้านทานแรงดึงและความเมื่อยล้าโดยการทำให้วัสดุเย็นลงอย่างรวดเร็วจากอุณหภูมิสูง
■ คุณสมบัติหลัก
(การชุบแข็ง) การเพิ่มขึ้นของความแข็ง / การเพิ่มขึ้นของความต้านทานต่อการขัดถูและความต้านทานแรงดึงความเมื่อยล้า ฯลฯ
■ การแบ่งเบาคืออะไร?
การแบ่งเบาบรรเทาเป็นการบำบัดความร้อนเพื่อลดความเค้นตกค้างในวัสดุโลหะและให้ความเหนียวแก่โครงสร้างโลหะโดยการอุ่นวัสดุหลังจากการชุบ
■ คุณสมบัติหลัก
(Tempering) การทำให้โครงสร้างโลหะคงตัว / การลดความเค้นตกค้าง / การเพิ่มความเหนียวเป็นต้น
*สำหรับวัสดุ:เหล็ก
*จัดจำหน่วย:ZHONGSHAN CITY SUN-MIN METAL TREATMENT CO., LTD.
KUNSHAN SUNMIN - DRILUBE ELECTRONIC MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

* เงื่อนไขการเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัสดุที่จะใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา
* ข้อมูลที่แสดงด้านบนเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณเท่านั้น ไม่รับประกันค่าตัวเลขที่อธิบายในหน้านี้

ข้อมูลการติดต่อ / CONTACT DETAILS

ข้อมูล
การติดต่อ
CONTACT DETAILS
DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD
ที่อยู่
ADDRESS
700/347 ม. 6, ตำบลดอนหัวฬ่อ, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี 20000, ประเทศไทย
700/347 Moo 6, Tambol Donhuaroh, Amphur Muangchonburi, Chonburi 20000, Thailand
TEL +66(0)-38-468-860 FAX +66(0)-38-468-861
  • ISO

page top