PLEASE, CONTACT US

+66(0)-38-468-860

เกี่ยวกับไดรลูบ / About drilube

ผลิตภัณฑ์ DRILUBE® เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างฟิล์มแข็งเคลือบลื่น โดยวัตถุของแข็งและลื่น เช่น ซัลไฟด์โมลิบดีนัม,
เรซินฟลูออรีนหรือกราไฟท์และแยกย้ายกันไปในชนิดของไบเดอร์

  • สามารถนำไปใช้กับวัสดุต่าง ๆ เช่น โลหะ, ยาง และพลาสติกได้
  • สามารถปรับใช้ในสภาวะที่ผิดปกติ เช่น ในสุญญากาศหรือในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนหรือสารกัมมันตรังสี
  • ลดแรงเสียดทาน เต็มประสิทธิภาพการให้คุณสมบัติความลื่น แม้ในสภาวะที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์ต่ำ
  • ป้องกันไม่ให้การยึดติด ของเกียร์ เนื่องจากความร้อนที่เกิดจากแรงเสียดทาน
  • แตกต่างจากน้ำมันและจาระบีทั่วไป เพราะอยู่ในรูปแบบของฟิล์มเคลือบลื่นแข็ง ป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก
  • ใช้กับน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป เช่น น้ำมันหรือจาระบีได้
  • นำไปใช้กับชิ้นส่วนที่มีรูปทรงต่าง ๆ หรือ ขนาดต่าง ๆ ได้

ลักษณะพิเศษและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไดรลูบ / Main properties of DRILUBE

ลักษณะพิเศษและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไดรลูป

ผลิตภัณฑ์ที่มีเรซินฟลูออรีนของไดรลูบ /
DRILUBE® products containing fluorine resin

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของยางฟลูออรีนอยู่ในช่วง 0.03-0.04 ผลิตภัณฑ์ที่มีเรซินฟลูออรีนของไดรลูบเป็นสารหล่อลื่นฟิล์มแข็งสูตรผสมกับตัวทำละลายที่ให้บริการที่
หลากหลายและฟลูออรีน เช่น พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน
(PTFE) หรือเอทิลีนโพรพิลีนฟลูออรีน (FEP) ในเรซินสังเคราะห์
ที่มีอยู่, เรซินฟลูออรีนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ต้านทานแรงเสียดทานและการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม
นอกจากนี้ เรซินฟลูออรีนมีความต้านทานต่อสารเคมีต่าง ๆ ทนต่อ
การกัดกร่อน มีความต้านทานความร้อนและคุณสมบัติ
เป็นฉนวนไฟฟ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
Product name
#101-A M-2C M-211 FA-1640 FA-2440 FA-5440 FB-2110
โทนสี
Color tone
สีขาวนม สีดำ สีดำ แมตต์ สีดำ สีดำ สีเทา สีเขียว
วิธีการเคลือบ
Coating method
สเปรย์/
จุ่ม
สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์
อุณหภูมิ
Cure temperature
190℃ 190℃ 190℃ 170℃ 190℃ 190℃ 150℃
เวลา
Time
40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที
ความหนาของฟิล์ม
Film thickness
5~15µm 5~15µm 10~20µm 5~20µm 10~20µm 10~20µm 5~20µm
ความทนต่อการขัดถู
Abrasion resistance
ความทนต่อการ
กัดกร่อน
Corrosion resistance
ความแข็ง
Hardness
ไม่ยึดเกาะ
Non-adhesion
ความทนต่อสารเคมี
Chemical resistance
ฉนวนไฟฟ้า
Electrical insulation
ชื่อผลิตภัณฑ์
Product name
FC-3440 FC-5940 FC-5945 FC-6445 FC-6450 S-6000 S-6150B
โทนสี
Color tone
สีดำ สีดำ สีดำ สีเทา สีน้ำตาลแดง สีเบจ สีเขียว
วิธีการเคลือบ
Coating method
สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์
อุณหภูมิ
Cure temperature
230℃ 230℃ 230℃ 190℃ 230℃ 190~350℃ 150℃
เวลา
Time
40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที
ความหนาของฟิล์ม
Film thickness
10~20µm 5~20µm 10~25µm 10~20µm 5~20µm 5~15µm 5~20µm
ความทนต่อการขัดถู
Abrasion resistance
ความทนต่อการ
กัดกร่อน
Corrosion resistance
ความแข็ง
Hardness
ไม่ยึดเกาะ
Non-adhesion
ความทนต่อสารเคมี
Chemical resistance
ฉนวนไฟฟ้า
Electrical insulation

การเคลือบผิวโมลิบดีนัมของไดรลูบ /
DRILUBE® products containing molybdenum disufide

โครงสร้างโมเลกุลของซัลไฟด์โมลิบดีนัมเป็นตาข่ายแบ่งชั้น ในแต่ละชั้นอะตอมโมลิบดีนัมจะคั่นกลางระหว่างสองอะตอมกำมะถัน อะตอมโมลิบดีนัมจะประกบแน่นไปยังอะตอมกำมะถัน ในขณะที่อะตอมกำมะถันจะประสานเบา ๆ เข้าด้วยกัน. การเปลี่ยนรูปร่างนี้จะสร้างคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมและช่วยลดแรงเสียดทาน

ชื่อผลิตภัณฑ์
Product name
#1A MK-4190 #108W MA-2340 MB-2100 MC-2400 MC-4200
โทนสี
Color tone
สีดำเทา สีดำเทา สีดำเทา สีดำเทา สีดำเทา สีดำเทา สีดำเทา
วิธีการเคลือบ
Coating method
สเปรย์ สเปรย์/
จุ่ม
สเปรย์/
จุ่ม
สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ การพิมพ์
อุณหภูมิ
Cure temperature
190℃ 190℃ แห้งที่อุณหภูมิห้อง 220℃ 150℃ 230℃ 230℃
เวลา
Time
40 นาที 40 นาที 60 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที 60 นาที
ความหนาของฟิล์ม
Film thickness
10~30µm 10~30µm 5~20µm 15~30µm 10~30µm 5~15µm 5~20µm
ความทนต่อการขัดถู
Abrasion resistance
ความทนต่อการ
กัดกร่อน
Corrosion resistance

ผลิตภัณฑ์ของไดรลูบที่มีส่วนผสมของกราไฟท์ /
DRILUBE® products containing graphite

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกราไฟท์ของไดรลูบเหมาะสำหรับ
การลื่นภายใต้สภาวะทนความร้อนและกระแสไฟฟ้าที่มี
พลังงานสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติต้านทานการขัดถูที่ดี
สามารถนำมาใช้ภายใต้สภาวะการเลื่อนหรือการเคลื่อนตัว ต่าง ๆ ได้

ชื่อผลิตภัณฑ์
Product name
M-1 FB-9140 FC-6240 GC-7440 S-6100 S-6120
โทนสี
Color tone
สีดำ สีดำ สีดำ สีดำเทา สีดำ สีดำ
วิธีการเคลือบ
Coating method
สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์
อุณหภูมิ
Cure temperature
180℃ 190℃ 230℃ 280℃ 230~350℃ 230~350℃
เวลา
Time
40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที 40 นาที
ความหนาของฟิล์ม
Film thickness
3~10µm 5~15µm 10~20µm 10~20µm 5~15µm 5~15µm
ความทนต่อการขัดถู
Abrasion resistance
ความทนต่อการ
กัดกร่อน
Corrosion resistance
ความแข็ง
Hardness
ความทนต่อความร้อน
Heat resistance
กระแสไฟฟ้า
Electro-conductive

ผลิตภัณฑ์ของไดรลูบสำหรับยางและพลาสติก /
DRILUBE® products for rubber and plastics

ผลิตภัณฑ์ของไดรลูบสำหรับยาง / DRILUBE® products for rubber

ชื่อผลิตภัณฑ์
Product name
LM-3 FS-1360 FD-2500 FI-2310 FI-9240 FN-2801 FN-2802
โทนสี
Color tone
สีดำเทา สีขาวนม สีขาวนม สีเขียว สีดำ สีขาวนม สีขาวนม
ประเภท
Category
MoS2 PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
วิธีการเคลือบ
Coating method
สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์
อุณหภูมิ
Cure temperature
แห้งที่อุณหภูมิห้อง 100℃ 150℃ 100~150℃ 150℃ 150℃ 230℃
เวลา
Time
60 นาที 60 นาที 40 นาที 60 นาที 60 นาที 40 นาที 40 นาที
ความหนาของฟิล์ม
Film thickness
5~15µm 5~15µm 5~15µm 10~20µm 5~20µm 5~20µm 5~20µm
ความทนต่อการขัดถู
Abrasion resistance
ไม่ยึดเกาะ
Non-adhesion
ความทนต่อน้ำมัน
Resistance to oil

ผลิตภัณฑ์ของไดรลูบสำหรับพลาสติก / DRILUBE® products for plastics

ชื่อผลิตภัณฑ์
Product name
FR-3600 FS-1140 P-2000 P-2000J FC-5210 LF-1
โทนสี
Color tone
สีขาวนม สีดำ สีดำ สีดำ แมตต์ สีเขียว สีดำ
ประเภท
Category
PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
วิธีการเคลือบ
Coating method
สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์
อุณหภูมิ
Cure temperature
แห้งที่อุณหภูมิห้อง 80℃ 80℃ 80~100℃ 150℃ แห้งที่อุณหภูมิห้อง
เวลา
Time
80℃ 40 นาที 40 นาที 30 นาที 40 นาที 30 นาที 80℃ 30 นาที
ความหนาของฟิล์ม
Film thickness
5~15µm 5~15µm 5~15µm 10~15µm 5~20µm 5~15µm
ความทนต่อการขัดถู
Abrasion resistance
ความแข็ง
Hardness
ไม่ยึดเกาะ
Non-adhesion

*ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
∗ If you would like to receive more specific details, please feel free to contact us using the inquiry form.

ข้อมูลการติดต่อ / CONTACT DETAILS

ข้อมูล
การติดต่อ
CONTACT DETAILS
DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD
ที่อยู่
ADDRESS
700/347 ม. 6, ตำบลดอนหัวฬ่อ, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี 20000, ประเทศไทย
700/347 Moo 6, Tambol Donhuaroh, Amphur Muangchonburi, Chonburi 20000, Thailand
TEL +66(0)-38-468-860 FAX +66(0)-38-468-861
  • ISO

page top