PLEASE, CONTACT US

+84(0)-351-358-3355

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG / Employment information

Nếu bạn muốn làm việc trong công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
If you want to work in our company , please contact us.

Thông tin mới / What's New

09/2015
Không phân biệt tuổi, giới tính. Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng văn 2. Hơn 2 năm kinh nghiệm về bán hàn hăng
Năng lực tiếng Nhật level 3 trở lên. Ưu tiên những người có hiểu biết, kiếm thức về Sơn. Mức lương thỏa thuận.
Trợ cấp ngôn ngữ, trợ cấp đi lại. Có khả năng đi đào tạo ở Nhật bản.
Nếu có nguyện vọng được phỏng vấn gửi thông tin vào địa chỉ e-mail sales@drilube.com.vn
  • ISO

このページの先頭へ